Wat is osteopathie?


 

Concreet 

Osteopathie is een zachte, manuele therapie waarbij de oorzaak van een klacht centraal staat 
en het evenwicht in verschillende systemen (skelet, spierstelsel, bloedsomloop, metabolisme, zenuwstelsel ... ) wordt hersteld. 

Het symptoom van dit onevenwicht is meestal de klacht van de patiënt maar niet de oorzaak. 
De osteopaat zoekt dus naar de oorsprong van het symptoom eerder dan het loutere wegnemen van het symptoom.
Zo wordt een meer duurzame oplossing voor de toekomst geboden. 

Osteopathie richt zich dus in de eerste plaats op de kwaliteit en kwantiteit van het evenwicht in alle structuren 
binnen het lichaam. 

 

Wat is osteopathie?

 

Ontstaan 

De Amerikaanse arts Andrew Taylor Still (1828-1917) wordt algemeen als grondlegger van de osteopathie beschouwd. 

Als klassiek geschoolde arts zag hij geregeld bepaalde tekortkomingen van de klassieke geneeskunde. 
Daarom ging hij met zijn medische kennis op zoek naar nieuwe oplossingen. 
Hij ontdekte dat alle lichaamsweefsels in een of andere vorm bewegen en dat bewegingsstoornissen een invloed hadden op de gezondheid. 

Daaruit ontwikkelde hij een manuele behandelingstherapie en zag proefondervindelijk de positieve resultaten hiervan. 

 

 

Vandaag 

Sindsdien heeft de osteopathie echter zeker niet stilgestaan. 
Elke dag komen er nieuwe inzichten en verschijnen er wetenschappelijke bijdragen. 

Over de hele wereld worden constant congressen gehouden om de verzamelde kennis te delen. 
Het is dus absoluut noodzakelijk om dit als osteopaat op te blijven volgen.

Immers, de combinatie van ervaring en nieuwe kennis en behandelingsmethoden is cruciaal om het beste behandelingsplan voor u - als patiënt - te kunnen opmaken.