Waarom osteopathie?


 

Osteopathie staat voor een complete visie 

Een behandeling bij de osteopaat betekent meer dan alleen lichamelijke klachten wegnemen. In het gesprek voor de behandeling wordt de medische voorgeschiedenis zo ruim mogelijk bekeken. Samen met de eigen diagnose wordt naar het herstel van het lichaamsevenwicht gezocht en een behandelingsplan opgesteld. 

De visie van osteopathie is immers dat het lichaam als biologische eenheid streeft naar een natuurlijk evenwicht. Het lichaam heeft hiervoor enkele biologische of dynamische zelfregulerende mechanismen die het kan inzetten om een evenwicht te bereiken. Dit gebeurt meestal onbewust en is soms een goede oplossing voor de problemen waar het lichaam mee wordt geconfronteerd. Toch is dit niet altijd het geval en daar kan osteopathie het verschil maken! 

 

Twee voorbeelden: 

  • Pijn in de rug compenseert het lichaam vaak door een andere houding aan te nemen om zo de pijnprikkels te verminderen of weg te nemen. Over langere periode ontstaat zo echter een vervorming van de natuurlijke houding waardoor op een andere plaats een klacht zal ontstaan. De oplossing is dan niet alleen om deze laatste klacht op te lossen maar om ook de oorzaak op te zoeken.
  • Alle organen en structuren functioneren het best wanneer ze een optimale doorbloeding hebben. Ook blokkades - bv. door compenseren - kunnen de werking beïnvloeden. Ook hier is de oplossing niet alleen het wegnemen van de klacht maar om op zoek te gaan naar de diepere oorzaak.

Er zijn echter nog talrijke voorbeelden waar osteopathie een aangewezen behandeling is. Op deze link vindt u een kort overzicht van de mogelijke klachten. 

 

De behandeling en erna 

Deze voorbeelden tonen aan waarin de osteopaat vervolgens via zachte manuele technieken de ontstane blokkades behandelt. Samen met de patiënt kan ook gezocht worden naar eenvoudige tips die dagelijks kunnen worden toegepast zodat het herstel een blijvend effect krijgt.

Het verschil wordt dus gemaakt in de complete aanpak en door het lichaam als samenwerkend geheel te zien en ook zo te behandelen.